Tillverkning av arbetsmaskiner för kabelbygge med decennier av erfarenhet

Vi är ett av Finlands mest erfarna företag som utför kabelplöjning. Baserat på detta har vi utvecklat effektiva kabelplogar som vi nu även erbjuder åt andra.

Vi utförde våra första kabelplöjningar på entreprenad år 1987. Sedan dess har vi plogat och grävt ca 6 500 km kablar i marken. Den här erfarenheten har gett oss en grund för att konstruera och tillverka arbetsmaskiner för kabelbygge.

Fördelar med Viestra kabelplog

Våra kabelplogar erbjuder kvalitet och fungerande helheter från en fackman till en annan.

Fungerande och bastant konstruktion Tillgängliga reparationsdelar
Enkel hantering Minskar installationskostnader
Slitdelar som kan bytas på plats* Tillverkad i Finland

*) i vissa modeller