Kabelplogsmodeller

Våra kabelplogar erbjuder kvalitet och fungerande helheter från en fackman till en annan.

För tuff användning och krävande förhållanden

Egenskaper

Nya Viestra Kabelplogar konstruerades ursprungligen för kabelbyggen i Östra Finland där maskinerna utsätts för särskilt kraftig påfrestning, arbetet utförs i två skift och det knappt finns några servicemöjligheter. Viestra kabelplogs ramkonstruktion är konstruerad för att hålla, användningen är särskilt enkel och det finns bevis för att servicelösningarna fungerar. Viestra Kabelplogar erbjuder en pålitlig och effektiv plöjning i många år. Viestra Kabelplogsmodeller passar grävmaskiner på 8–30 ton

Ett bekymmersfritt alternativ som är lätt att använda

Användningen av Viestra kabelplog kräver inga särskilda färdigheter, utan det räcker med en kort instruktion i den bästa praxis för att kunna hantera den. Viestra kabelplog är nästan underhållsfri och lämnar därför mer tid för det produktiva arbetet. Kabelplogens spets är utbytbar och det lönar sig att byta ut den mot en ny i god tid för att enkelt hålla kabelplogen i plöjningsdjupet. I det dagliga underhållet ingår endast kontroll av kabelplogens spetsklo, för övrigt är Viestra kabelplog helt underhållsfri

Viestra kabelplog för krävande användning

Viestra kabelplogs ram är konstruerad för att tåla även mycket hårt slitage samt försiktig flyttning av stenblock från plogrutten till sidorna. Den klarar även av rullande stenar när plogen används vid förplöjning. I kabelplogen är det enkelt att lägga till och ta bort de kablar/rör som ska installeras. Kabelplogens öppningsbara baklåda är lätt och enkel att hantera för medhjälparen eftersom märkbandsställningen sitter fast i kabelplogens ram.

Viestra kabelplog är utvecklad under kabelnätsarbeten på arbetsplatser, sedan 1980-talet

Plogmodellen är utförd så att kabelplogen hålls i plöjningsdjupet på ett bra sätt. På så sätt stannar den kraft som grävmaskinen producerar kvar i plöjningsdrag och man behöver inte trycka plogen med grävmaskinen för att få den att hållas på rätt djup. Styrningen av Viestra kabelplog är enkel och kräver lite kraft tack vare den svängbara bakdelen. Utförd på detta sätt är kraftöverföringens verkningsgrad är förmånlig, bränsleförbrukningen är lägre och mer miljövänlig. Inuti kabelplogens kabelmatning finns inga svetsskarvar och således finns det ingen risk att det skapas ytskador på kablarna som ska plogas.

Modell

Viestra Kabelplog 120

Maskinens storleksklass

20-30 ton

Kabelkanal

120x150mm

Plöjningsdjup

max. 1200 mm

Vikt*

830 kg

Modell

Viestra Kabelplog 100

Maskinens storleksklass

16-28 ton

Kabelkanal

100x150mm

Plöjningsdjup

max. 1200 mm

Vikt*

690 kg

Modell

Viestra Kabelplog 60

Maskinens storleksklass

16-24 ton

Kabelkanal

60x150mm

Plöjningsdjup

max. 1200 mm

Vikt*

590kg

Modell

Viestra Kabelplog 45

Maskinens storleksklass

8-14 ton

Kabelkanal

45x100 mm

Plöjningsdjup

max. 910 mm

Vikt*

280 kg

*Utan fäste