Viestras utjämningsplatta

Viestras utjämningsplatta
Viestras utjämningsplatta
Viestras utjämningsplatta
Viestras utjämningsplatta
Viestras utjämningsplatta

Viestras utjämningsplatta för krävande användning

För reparation av plog-/grävspår

För grävmaskiner 14–26 ton
Jämn fästplatta för olika fästen
Utbytbar formad slitplatta
Bredden på utjämningsplattan: 2 000 mm
Vikt: 570 kg (utan fäste)

Egenskaper

Viestras nya utjämningsplatta konstruerades ursprungligen för kabelbyggen i Östra Finland där maskinerna utsätts för särskilt kraftig påfrestning i kabelplöjningens efterarbete. Ramkonstruktionen för Viestras utjämningsplatta är konstruerad för att hålla, användningen är särskilt enkel och det finns bevis för att servicelösningarna fungerar. Viestras utjämningsplatta erbjuder pålitlig och effektiv utjämning av spår i många år. Viestras utjämningsplatta passar grävmaskiner på 14–26 ton.

Ett bekymmersfritt val som är lätt att använda

Användningen av Viestra kabelplog kräver inga särskilda färdigheter, utan det räcker med en kort instruktion i den bästa praxis för att kunna hantera den. Viestras utjämningsplatta är helt underhållsfri och lämnar därför mer tid för det produktiva arbetet. I det dagliga underhållet ingår endast kontroll av grundplattans fäste, för övrigt är utjämningsplattan underhållsfri.

Viestras utjämningsplatta för krävande användning

Ramen för Viestras utjämningsplatta är konstruerad för att tåla även mycket hårt slitage samt flyttning av stenblock till sidorna. Den tål även den kraft som grävmaskinen orsakar när utjämningsplattan används för att underlätta grävmaskinens rörelser. Grundplattan är utbytbar. På våra arbetsplatser har vi med utjämningsplattan uppnått över tusen arbetstimmars utjämningsbruk innan den formade grundplattan byts ut.

Utjämningsplattan är noggrant planerad

Plattmodellen för efterarbete är utförd så att man med plattan enkelt kan låta trycka ut spåren som ska utjämnas. Grundplattan är utbytbar. Med grävmaskinens egen massa kan man låta trycka rutten eller stället som ska repareras och den kraft som maskinen producerar stannar kvar i plattans drag och utjämning. Med utjämningsplattan kan man bära jord till de ställen som ska jämnas ut och jämna ut jordhögar. Med utjämningsplattan kan man också gräva diken om man vänder den vertikalt. Utjämningsplattan är lätt och med den är det enklare att nå längre fram från maskinen än med en vanlig släntskopa. Med utjämningsplattan kan du jämna ut rutten medan du kör maskinen i båda riktningarna, vilket leder till att kraftöverföringens verkningsgrad blir förmånlig och bränsleförbrukningen lägre.